OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
________________________________

Pokud jste naším zákazníkem, svěřujete nám své osobní údaje.
Zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Kdo je správce?
________________________________​______​

Barbora Voříšková, Chodská 14, Vinohrady – Praha 120 00, IČ: 14221691 – provozuje internetový obchod WWW.BOUANDSLUN.COM

Určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a pečlivě vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.

Můžete nás kontaktovat na tel. čísle +420775071600 nebo na e-mailu: INFO@BOAUNDSLUN.COM

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR.

Prohlašujeme, že budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu, plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů, umožníme a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování
________________________________​______​

Zpracováváme osobní údaje, které mi sami svěříte, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

poskytování služeb, plnění smlouvy,
vedení účetnictví,

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedly jinak.

Cookies
________________________________​______​

Při procházení našeho internetového obchodu nezaznamenávám vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte.
Nevyužívám pro chod webu cookies.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů
________________________________​______​

Chráníme vaše osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je jako kdyby byly naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám
________________________________​______​

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokáži zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než já a na dané zpracování se specializují.

Jsou to poskytovatelé následujících platforem:
Woocomerce (zajištění chodu e-shopu)
Zásilkovna (přeprava balíčků)

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme vám však, že v takovém případě při výběru, budeme na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

________________________________

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: info@bouandslun.com

Máte právno na:
informace,
přístup,
doplnění a změnu údajů,
omezení zpracování,
přenositelnost,
výmaz.

V některých případech jsme vázány zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme rády pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohly něco udělat a případné pochybení napravit​.​

Mlčenlivost
________________________________

Máte naše slovo, že jsme povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Vaše osobní údaje nebudou vydány žádné jiné třetí straně nez vašeho souhlasu.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 22.9.2022.